Kế hoạch Năm học 2015-2016

Thứ năm - 19/09/2013 08:16
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
1) Cán bộ, giáo viên, công nhân viên:
- Tống số 27, trong đó
+ Cán bộ quản lý:     02
+ Nhân viên phục vụ: 3
+ Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 22 ( Kể cả GV Âm nhạc, Mỹ thuật, Đoàn đội, Ngoại ngữ, Thể dục và Tin học)
- Trong biên chế:       24
- Hợp đồng:                 03
- Lao động nữ: 25/27 = 92,6%
- Đạt chuẩn đào tạo trở lên: 100%; Trên chuẩn đào tạo: 96,3% (riêng GV giảng dạy trên chuẩn 100%)
Trong đó: + Trình độ đại học là      20 =  74,1%
                 + Trình độ Cao đẳng là   6  =  22,2%       
                 + Trình độ TC là              1 = 3,3%
 - Đảng viên: 25/27= 92,6%
Ngoài ra trường còn hợp đồng thêm 3GV dạy thay GV nghỉ sinh và ngoại ngữ; 1 nhân viên y tế; 1 lao công.
2) Học sinh:
Tổng số lớp: 16
         - Tổng số học sinh : 497.
         - Khối 1: 3 lớp       -         102 HS
         - Khối 2: 4 lớp       -         119 HS
         - Khối 3: 3 lớp       -         93 HS
         - Khối 4: 3 lớp       -         93 HS
         - Khối 5: 3 lớp       -         90 HS
3) Thuận lợi và khó khăn
a) Thuận lợi:
        - Trường được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo ngành các cấp, sự ủng hộ, hộ trợ của Đảng, chính quyền địa phương; Sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể nhân dân địa phương, đặc biệt là hoạt động của hội cha mẹ HS ngày càng hiệu quả hơn
       - Đội ngũ GV đủ về số lượng với tỷ lệ 1,2; 100% đạt chuẩn đào tạo trở lên, trong đó trình độ GV đạt trên chuẩn đào tạo cao( 100%) có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt thương yêu học sinh nhiệt tình trong giảng dạy và có tinh thần đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể.
       - Cơ sở vật chất đầy đủ mỗi lớp một phòng, cảnh quan môi trường thoáng mát, sạch đẹp.
       - Học sinh ngoan, chăm chỉ và ổn định nề nếp ngay từ đầu năm học.
b) Khó khăn:
- Một bộ phận dân cư kinh tế chậm phát triển, ít quan tâm đến việc học tập của con cái. Số học sinh thuộc diện khó khăn vẫn còn khá nhiều.
         - Nguồn kinh phí hạn hẹp. Cơ sở vật chất tuy đủ về số lượng các phòng học nhưng đã lạc hậu và xuống cấp trầm trọng; Số phòng chức năng còn thiếu so với yêu cầu của trường chuẩn QG mức độ 2. Trang thiết bị phục vụ cho dạy và học chủ yếu là số trên cấp về, hàng năm kinh phí mua sắm bổ sung để phục vụ cho dạy- học và giáo dục còn rất ít, nguồn chủ yếu là dựa vào XHHGD. Việc động viên giáo viên và học sinh có thành tích cao trong dạy và học còn rất hạn chế.
- Đối với CBQL: Yêu cầu về công tác quản lý ngày càng cao, đòi hỏi người quản lý phải thay đổi cách nghĩ, cách làm để đáp ứng theo yêu cầu của tình hình mới.
PHƯƠNG HƯỚNG- CHỈ TIÊU- NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015- 2016
1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch:
 Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ- BGDĐT, ngày 3/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 của  giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông (GDPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX);
Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-UBND. VX, ngày 11/8/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của  GDMN, GDPT và GDTX;
Căn cứ Công văn số 4323/BGD&ĐT- GDTH, ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học (GDTH)  năm học 2014 – 2015;
Căn cứ công văn số 1626/SGD&ĐT-GDTH ngày 14/9/2015 của sở GD&ĐT Nghệ An về việc hướng dẫn NVNH 2015-2016 đối với GDTH.
Căn cứ công văn số 690/PGD&ĐT- GDTH ngày 16/9/2015 của PGD&ĐT Diễn Châu về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;
nhiệm vụ năm học đối với nhà trường như sau:
A.NHIỆM VỤ CHUNG
Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Tiểu học năm học 2015 – 2016 là tiếp tục đổi mới quản lý theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ cho các nhà trường; khuyến khích sự sáng tạo, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho giáo viên trong tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục và đánh giá học sinh; củng cố và nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục 2 buổi/ngày, bán trú, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo Quyết định 1517/QĐUB, ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, bán trú tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Thực hiện có chất lượng các yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh thông qua chương trình giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động giáo dục trải nghiệm như sinh hoạt tập thể, vui chơi, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác.
II. Những mục tiêu cần đạt.
1. Nhà trường:
        - Nhà trường: Tập thể giữ vững các tiêu chí “Tập thể Lao động xuất sắc”; -Trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
        - Tổ lao động giỏi:  3/4 tổ
       - Công đoàn vững mạnh. Tổ nữ công giỏi.
       - Liên đội xuất sắc toàn diện tiêu biểu
- Trường tiểu học đẹp loại XS.
- Giữ vững đơn vị văn hóa.
- Chi đoàn xuất sắc
          - Tổ Lao động giỏi: 3/4 tổ
- Lớp tiên tiến: 16 lớp, trong đó XS 16 lớp
2. Danh hiệu cá nhân:
        - Giáo viên đạt Lao động tiên tiến: 96,8% ( trong đó suy tôn LĐXS 60%)
         - Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh         : 1 đ/c. Hoặc bằng khen UBND tỉnh.
        - Chiến sỹ thi đua cấp CS          : 2 đ/c; Giấy khen UBND huyện: 01 đ/c
        - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện  : 2đ/c ( bảo lưu )
        - Giáo viên dạy giỏi cấp trường : 15 đ/c:
         - Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 12    ; Cấp huyện: 2 đ/c
        - 100% CBGV tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm; trong đó: bậc Loại A,B ở tỉnh: 1 cái; bậc 3 huyện: 8 cái;, còn lại là bậc 2; 100% GV tham gia làm đồ dùng dạy học và mỗi GV có ít nhất 2 đồ dùng có chất lượng trong năm; Mỗi tổ có ít nhất 1 đồ dùng dự thi cấp huyện..
3. Chất lượng giáo dục:
Mức độ hình thành và phát triển năng lực : Đạt: 100%;  Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: Đạt 100%
        + Học sinh tiêu biểu: 35%, học sinh hoàn thành tốt các NDGD và HĐ: 45%
        Học sinh đạt HSG huyện ( tham gia các sân chơi) đạt và vượt mặt bằng toàn huyện;  
+ Học sinh lên lớp: 99 - 100 % .
+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 100 % .
+ Học sinh đạt tiêu chuẩn VSCĐ: 90 % trở lên. Tổ chức Hội thi “Vở sạch chữ đẹp” cấp trường quả cao.
B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động
1) Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung và hình thức thiết thực, phù hợp.
2) Triển khai các nội dung cuộc vận động ”Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; nêu cao vai trò làm gương trong tất cả các hoạt động giáo dục, trong lối sống của mỗi giáo viên, nhân viên; nghiêm cấm các hành vi bạo hành, làm tổn thương học sinh cả về thể chất và tinh thần trong giáo dục, đánh giá học sinh. Xây dựng qui chế đơn vị nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và các qui định của Pháp luật
3) Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Coi đây là hoạt động thường xuyên liên tục, tập trung làm chuyển biến có chất lượng hơn các hoạt động sau:
- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm lo giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh theo các nội dung quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
- Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; lớp học thân thiện.
- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường: Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Giao cho các đồng chí khối trưởng khối 3-4-5 soạn nội dung và lên kế hoạch bài dạy về GD truyền thống và giáo dục địa phương cho khối lớp mình. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn: Trên cơ sơ các quy định về tiêu chuẩn ”Trường học thân thiên, học sinh tích cực”,  nhà trường tiếp tục xây dựng các nội dung cụ thể quy định nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong trường học. Tiếp tục bổ sung, làm đẹp khuôn viên, giữ vững ”trường tiểu học đẹp” ở mức xuất sắc; Lồng ghép và tổ chức các buổi ngoại khóa nhằm cung cấp cho học sinh những hiểu biết và ý thức phòng tránh tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông và đuối nước.
4) Tiết Giáo dục tập thể đầu tuần: Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào cờ đồng thời nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, gây hứng thú cho học sinh trong ngày học đầu tuần; tránh rập khuôn cứng nhắc nội dung thi đua của Đội; tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho học sinh thông qua tập thể dục đầu buổi sáng, giữa giờ dành cho học sinh hoạt động vui chơi tập thể; các trò chơi dân gian.
5) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 5105/CT- BGDĐT, ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn 9183/UBND. VX, ngày 05/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh dạy thêm trái quy định đối với giáo dục tiểu học. 
2. Thực hiện Chương trình giáo dục
2.1. Biên chế năm học: Thực hiện theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND. VX, ngày 11/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 đối với GD tiểu học:
2.2. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở tiểu học theo Quyết định 1517/QĐ- UBND, ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.
2.3. Xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục 2 buổi/ngày:
 Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục, Kế hoạch dạy học:
 ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/QĐ- BGDĐT, ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường chủ động xây dựng Chương trình giáo dục, Kế hoạch dạy học đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học và phù hợp với điều kiện tổ chức của nhà trường. Chương trình giáo dục, Kế hoạch dạy học nhà trường cần bám sát định hướng sau:
- Dạy đủ các môn học bắt buộc theo CT GDTH về nội dung, thời lượng quy định cho mỗi môn học, HĐGD;
- Tổ chức tiết tự học có hướng dẫn của GV vào cuối mỗi ngày học nhằm giúp học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập chính khóa ngay tại trường và phát triển năng lực tự học cho học sinh. Thời lượng bố trí tiết tự học có hướng dẫn 04 tiết/tuần đối với các lớp  2-3-4-5; Riêng khối 1 ở học kỳ 1 bố trí nhiều hơn để GV và học sinh hoàn thành nhiệm vụ môn TV công nghệ.
- Không giao thêm bài tập về nhà cho đông loạt mọi đối tượng học sinh. Đối với học sinh còn khó khăn trong hoàn thành nhiệm vụ môn học, GV có thể giao thêm nhiệm vụ và phối hợp cha mẹ học sinh để giúp các em hoàn thành ở nhà. Đối với học sinh có năng khiếu hoặc khả năng vượt trội ở môn học, lĩnh vực giáo dục, giáo viên trực tiếp dạy môn học đó phối hợp với gia đinh để giúp học sinh phát triển năng khiếu;
- Bố trí thời gian thích hợp và tổ chức có chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng sống - giá trị sống theo tài liệu do nhà trường lựa chọn và tổ chức giáo dục trải nghiệm cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài chính khóa theo hướng dẫn tại Công văn số 1738/SGDĐT- GDTH, ngày 09/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài chính khóa. Chú ý giáo dục học sinh hiểu biết các kỹ năng, thói quen phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích: Trực tiếp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh giao nhiệm vụ cho đ/c Phương; đ/ Thung phối hợp GVCN, BCH chi đoàn
2.4. Điều chỉnh nội dung và yêu cầu dạy học các môn học, hoạt động giáo dục:
- Triển khai chủ trương chuyển định hướng dạy học cung cấp kiến thức sang dạy học hướng vào phát triển năng lực học sinh (Năng lực tự phục vụ, tự quản; Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề).
- Thực hiện dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống qua các môn học, hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần được lực chọn, đảm bảo vừa sức, có tác dụng giáo dục, không gây áp lực học tập đối với học sinh.
- Tiếp tục tập huấn và triển khai dạy học môn Tiếng Việt 1 CNGD theo công văn chỉ đạo của phòng GD&ĐT Diễn Châu:
+ Thực hiện tốt công tác tập huấn giáo viên; tổ chức hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy mẫu khi chuyển sang mẫu bài mới; Thường xuyên kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ cho GV trong quá trình thực hiện; Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu thiết kế bài dạy trước khi lên lớp, GV không phải soạn bài, không yêu cầu GV phải ghi nhật ký dạy học.
+ Tổ chức tập huấn lại cho phụ huynh để họ có thể hướng dẫn con em mình tự học ở nhà theo đúng thiết kế của tài liệu CNGD
+ Đẩy mạnh công tác thực tập thao giảng, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.
2.5. Đổi mới hình thức dạy học, phương pháp dạy học:
- Chỉ đạo giáo viên thay đổi hình thức dạy học một số môn học chuyển đổi sang HĐGD và hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo hướng đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học: dạy ở trong lớp, phòng GD nghệ thuật, ngoài sân trường, v.v..nhằm tạo không gian thoải mái cho học sinh tham gia các hoạt động.
- Tiếp tục triển khai có chất lượng việc áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo Quyết định 6120/QĐ-BGD&ĐT ngày 1/12/2011 của Bộ GD&ĐT:
+ Tập huấn  cho GV dạy các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học về thiết kế bài dạy và sưu tầm, sử dụng TBDH rẻ tiền để áp dụng PP Bàn tay nặn bột trong một số chủ đề, bài dạy phù hợp.
+ Chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn thống nhất lựa chọn chủ đề, bài dạy có thể áp dụng PP Bàn tay nặn bột thành công. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phê duyệt nội dung dạy học áp dụng PP Bàn tay nặn bột cho giáo viên.
+ Chỉ đạo dạy học theo phương pháp Đan Mạch môn mỹ thuật.
- Triển khai Mô hình tổ chức lớp học, tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, sử dụng không gian phòng học, xây dựng thư viện lớp học, cộng đồng tham gia các hoạt động của nhà trường.
2.6. Dạy học ngoại ngữ, Tin học:
- Dạy học tiếng Anh được bố trí dạy Chương trình tiếng Anh 10 năm ở phổ thông với thời lượng dạy 4 tiết/tuần đối với học sinh lớp 3, 4, 5; 2 tiết/ tuần đối với học sinh lớp 2 và học kỳ 2 đối với lớp 1. Lưu ý phát huy hiệu quả tối đa các thiết bị của phòng máy đồng thời có ý thức bảo quản tốt để sử dụng lâu dài.
        - Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học --Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu sáng tạo. Khuyến khích học sinh khám phá nội dung về tin học trẻ
2.7. Dạy học, giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn; học sinh lang thang cơ nhỡ:
 Đối với học sinh có HCĐBKK, cần linh hoạt trong tổ chức dạy học, đánh giá phù hợp với từng loại khuyết tật, từng hoàn cảnh. Không đánh giá HS khuyết tật theo chuẩn KT- KN như học sinh bình thường khác mà chỉ ghi nhận những tiến bộ hoặc mặt sở trường của từng em. Học sinh khuyết tật phải có Hồ sơ khuyết tật được trạm y tế phường, xã, thị trấn xác nhận. Nhà trường lập và sử dụng cuốn Hồ sơ theo dõi HS khuyết tật theo mẫu quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2.8 Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, GDNGLL bằng nhiều hình thức:
+ Sinh hoạt theo chủ điểm (cùng với ngày cao điểm trong tháng), tiết GDTT đầu tuần (chào cờ) và tiết GDTT cuối tuần, hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng.
+ Sinh hoạt câu lạc bộ theo sở thích và nhu cầu của học sinh:
 “Câu lạc bộ Toán tuổi thơ” do đ/c Liên và đ/c Hà Phụ trách;
“ Câu lạc bộ Tiếng Anh tiểu học” do đ/c Liên, Phạm Thị Hồng Vân phụ trách;
“ Câu lạc bộ hát dân ca” do đ/c Hoàng Thị Như Phương, Đ/c Bí thư Chi Đoàn phụ trách
" Câu lạc bộ E ro bic" do đ/c Hoàng Thị Như Phương phụ trách
-  Khuyến khích học sinh tham gia" Câu lạc bộ võ thuật;CLB Tiếng Anh", do các trung tâm tổ chức.
 Thời gian tổ chức các câu lạc bộ do nhà trường tổ chức có thể bố trí vào cuối các buổi chiều hoặc ngày nghỉ do 2đ/c BGH phụ trách.
2.9. Đổi mới phương pháp đánh giá học sinh:  
-  Triển khai thực hiện chủ trương đổi mới đánh giá học sinh tiểu học:
+  Tuyên truyền đến cha mẹ học sinh trong buổi họp phụ huynh đầu năm học và toàn xã hội về đổi mới đánh giá HSTH theo Thông tư 30 nhằm giúp học sinh tự tin tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện để được phát triển toàn diện; Giảm áp lực về điểm số, thành tích đối với học sinh và cha mẹ các em.
+ Tiếp tục tập huấn đến giáo viên và cán bộ quản lý về mục đích, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, kỹ thuật đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá; Hướng dẫn sử dụng hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo( học bạ, bài kiểm tra, sổ liên lạc, giấy khen, mỗi học sinh được lưu vào 01 túi đựng).
+ Tiến hành rà soát chất lượng ngay từ đầu năm học để GV có trách nhiệm giúp học sinh khắc phục mặt hạn chế về các kỹ năng cốt lõi. Nhà trường và giáo viên cần có biện pháp phụ đạo học sinh yếu ngay trong từng buổi học để nâng cao chất lượng học sinh; chỉ quyết định cho học sinh lưu ban nếu thấy cần thiết. Không để học sinh không đạt chuẩn lên lớp.
2.10. Thực hiện chủ trương Kiểm định chất lượng và công khai chất lượng trường tiểu học theo chỉ đạo của Sở GD và của Phòng GD&ĐT
- Trường đã được công nhận đạt chất lượng cấp độ 3. Tiếp tục hoàn thiện và cải tiến chất lượng các tiêu chuẩn theo thông tư 42/2012 của BGD&ĐT. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên, hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định.
3. Nhiệm vụ 3: Công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
 Quán triệt NĐ 20/2014 NĐ-CP CP, ngày 24/3/2014 của chính phủ về Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ thay thế các văn bản hiện hành về công tác PCGD đến tận cán bộ, giáo viên.
 Phổ cập về số lượng gắn liền với chuẩn hóa về chất lượng dạy học, giáo dục và các điều kiện thiết yếu. Huy động hết trẻ 6 tuổi vào lớp 1; đảm bảo hiệu quả đào tạo cao hơn năm trước.
 Giao nhiệm vụ phụ trách các xóm ổn định cho giáo viên. Giáo viên được phân công phải làm tốt công tác điều tra, cập nhật diễn biến dân số, tổng hợp số liệu điều tra hàng năm và chịu trách nhiệm trước nhà trường về các thông tin trong sổ.
 Duy trì sỹ số 100 %, kiên quyết không để trẻ bỏ học, trẻ trong độ tuổi ở ngoài nhà trường.
 Quan tâm đối tượng học sinh nghèo, HS khuyết tật, phối hợp với ban phổ cập xã, Hội chữ thập đỏ xã và các đoàn thể địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh có chính sách giúp đỡ để các em theo học có chất lượng, đảm bảo công bằng giáo dục...Kiên quyết không để học sinh thất học vì lí do kinh tế.
- Rà soát các tiêu chuẩn phổ cập, có kế hoạch để hoàn chỉnh các tiêu chuẩn, tiêu chí. Hoàn chỉnh hồ sơ PCGDTH đúng quy định, đảm bảo khoa học và tính pháp lý cao.
- Giữ vững các tiêu chí Phổ cập GDTH ĐĐT Mức độ 2. Hoàn thành công tác tự kiểm tra vào tháng 10 nhập dữ liệu vào phần mềm PC.
- Phân công công tác phổ cập :
          + Phụ trách chung ; đ/c Điệp
          + Quản lý hồ sơ số liệu và trực tiếp chỉ đạo công việc : đ/c Liên
          + Phụ trách các xóm : Các GV được phân công
4. Nhiệm vụ 4 : Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
Tiến hành rà soát lại các tiêu chuẩn theo Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012. Tham mưu với UBND xã bổ sung về CSVC.  Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực trong việc đầu tư xây dựng trường lớp.
- Đẩy mạnh công tác giáo dục toàn diện. Giữ vững và phát huy cao chuẩn quốc gia mức độ 2.
5. Nhiệm vụ 5: Xây dựng đội ngũ nhà giáo, đổi mới  công tác quản lý
a) Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo:
- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; tránh hình thức.
- Bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hợp lý, phù hợp năng lực sở trường và theo hướng việc nào, lĩnh vực nào cũng có lãnh đạo phụ trách, quản lý và có giáo viên nhân viên là người thực hiện.
- Cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường tập trung vào xây dựng Kế hoạch dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh. Những vấn đề khó, vấn đề giáo viên còn vướng mắc, cần được tập trung tháo gỡ trong SHCM tổ , CM trường, cụm trường. Đối với các môn chuyên biệt (Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, ngoại ngữ)  tạo điều kiện cho GV sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để GV có điều kiện bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo dục theo môn học.
-  Thời gian tổ chức: Sử dụng thời gian nghỉ giữa tuần vào chiều thứ Tư.
- Tổ chức thực hiện: + Phó Hiệu trưởng chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động SHCM chung, tổ trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai chuyên môn tại tổ.
+ Mỗi thang sinh hoạt Hội đồng côt cán chuyên môn trường một lần vào tuần đầu tháng để kịp thời phát huy những mặt tích cực đồng thời khắc phục những tồn tại trong công tác chuyên môn- giao cho đồng chí Phó hiệu trưởng chủ động lên kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong từng tháng.
- Hồ sơ SHCM gồm: Kế hoạch, Biên bản tường thuật các hoạt động SHCM, Sổ ghi chép cá nhân, các bản thu hoạch chuyên đề  của GV.
- Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng lề lối làm việc nghiêm túc, ứng xử văn hóa trong nhà trường. Không vi phạm đạo đức nhà giáo. Tất cả cán bộ, GV, nhân viên trong trường tham gia ký cam kết không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
b) Đổi mới công tác quản lý:
- Nâng cao năng lực và trách nhiệm của Hiệu trưởng về quản trị CSGD trên các lĩnh vực được phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
- Thực hiện nghiêm túc các qui định về qui chế dân chủ trường học, phát huy tối đa tính tự chủ, sáng tạo của nhà giáo và tạo môi trường thuận lợi để mỗi cá nhân, tổ chức tham gia tích cực vào sự phát triển của đơn vị. Thực hiện tốt các qui định về công khai theo TT09. Nêu cao tính kỷ luật, kỷ cương trong dạy học và công tác, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo qui định của pháp luật.
   - Xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan, dựa trên cơ sở điều lệ trường tiểu học.
- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Có cơ chế khen thưởng phù hợp với điều kiện kinh tế của nhà trường.
- Thực hiện nghiêm túc và đúng quy trình công tác đánh giá, xếp loại GV theo Quyết định 14 /2007 công bằng, chính xác có chất lượng.
- Thực hiện đánh giá xếp loại HT theo thông tư 14/2010 quy định về chuẩn hiệu trưởng trường Tiểu học. Thực hiện đánh giá P. HT theo quy định.
- Thực hiện nghiêm túc có chất lượng về xây dựng - Lưu trữ, bảo quản, cập nhật thông tin các loại hồ sơ nhà trường, hồ sơ cá nhân theo quy định của ngành.
- Tăng cường công tác kiểm tra hành chính đối với bộ phận và GV, NV
6. Nhiệm vụ 6: Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng cảnh quan trường học thân thiện, đảm bảo trường lớp luôn Xanh-Sạch-Đẹp- an toàn
- Tiếp tục đẩy mạnh việc cải tạo xây dựng cảnh quan trường học ngày càng phù hợp hơn với yêu cầu GD toàn diện. Tu sửa tường, trần nhà, phòng học Nghệ thuật, nhà xe học sinh...
-  Phát động giáo viên tự làm đồ dùng dạy học. Tu sửa, bổ sung các loại thiết bị, đồ dùng dạy học, máy vi tính, phòng vi tính để phục vụ cho công tác dạy học. Sử dụng có hiệu quả các phần mềm đã được ứng dụng trong nhà trường.
-  Xây dựng thư viện thân thiện. Nhân diện đại trà thư viện lưu động, thư viện xanh, thư viên lớp học nhằm tiện lợi cho học sinh đọc sách trong các giờ chơi, các tiết SHTT. Thường xuyên tổ chức việc giới thiệu sách, phát động và duy trì phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên, học sinh. Chú trọng hình thành văn hóa đọc cho học sinh tiểu học và giáo viên.
- Tiếp tục làm tốt trang trí phòng học đẹp, thân thiện, có tác dụng trong việc giáo dục học sinh.
   - Đóng thêm bàn ghế; mua các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy học.
- Tích cực chăm sóc bồn hoa, cây cảnh; phân chia các khu vực trong trường cho các lớp chăm lo vệ sinh, đảm bảo môi trường thường xuyên " Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn".
7. Nhiệm vụ 7: Phối kết hợp với Hội cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể trong xã-Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.
- Xây dựng mối quan hệ gắn bó với các đoàn thể nhân dân trong xã, phối hợp với Chính quyền và các đoàn thể trong việc động viên con em thi đua học tập tốt.
- Thường xuyên phối hợp với Ban đại diện CM HS để quản lí và giáo dục học sinh. Chú trọng việc tuyên truyền về đổi mới giáo dục, đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014 để phụ huynh nắm cốt lõi của TT30/2014, các chủ trương về GD. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa GV chủ nhiệm với phụ huynh nhằm phối hợp một cách hiệu quả.
- Tham mưu với Đảng ủy, UBND và cùng với hội khuyến học xây dựng cơ chế khen thưởng, tổ chức tuyên dương khen thưởng GV giỏi, HS giỏi hàng năm.
- Tiếp tục kêu gọi vận động nhân dân, phụ huynh, các nhà hảo tâm ủng hộ để xây dựng CSVC trường học. Công khai việc thu chi kinh phí từ nguồn này để phụ huynh được biết.
8. Nhiệm vụ 8: Phối hợp tốt với các tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên và sao nhi đồng.
Xây dựng các tổ chức trong đơn vị vững mạnh, hoạt động có hiệu quả nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
- Thông qua các tổ chức đoàn thể trong nhà trường xây dựng khối đoàn kết nhất trí. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đề cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của CB, GV trong công tác giảng dạy. Nâng cao chất lượng các tiết sinh hoạt tập thể và hoạt động GD ngoài giờ lên lớp, đưa các trò chơi dân gian vào trường học có hiệu quả để xây dựng một môi trường thân thiện, giáo dục KNS cho học sinh. Giao trách nhiệm cho tổ chức đoàn thanh niên phối hợp với công đoàn tổ chức triển khai thực hiện.
9. Nhiệm vụ 9: Công tác tài chính, tài sản, thống kê, kế hoạch:
- Thực hiện thu đúng thu đủ các khoản thu theo quy định. Ban tài vụ thực hiện việc thu chi rõ ràng cập nhật.
- Quản lí tốt tài chính tài sản. Chú trọng hồ sơ quản lí tài sản; Kiểm kê, khấu hao, thanh lí tài sản hàng năm theo quy định của Bộ tài chính. Thực hiện chi tiêu hợp lý, đúng kế hoạch, kiểm kê, kiểm tra định kỳ và công khai các khoản thu chi theo đúng quy định của nhà nước.
- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình của đơn vị trên cơ sở các văn bản pháp luật quy định.
- Nhận trả chế độ lương và phụ cấp cho CBGV đầy đủ kịp thời. Đảm bảo cân đối giữa thu và chi, tất cả phải  thực hiện theo quy định, khi làm chứng từ thu chi phải kí duyệt. Hàng tháng quyết toán các chứng từ thu, chi.
- Công tác thống kê, kế hoạch đảm bảo tính chính xác, khoa học, kịp thời, sử dụng thành thạo phần mềm trong báo cáo thống kê, trong xây dựng và quản lí kế hoạch về nhà trường, CSVC, đội ngũ..xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, báo cáo kịp thời, chính xác.
10. Nhiệm vụ 10 : Công tác y tế trường học :
          - Làm tốt công tác Vệ sinh môi trường, công tác an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.
 - Tổ chức cho h.s biết sắp xếp và tổ chức phòng học gọn gàng ngăn nắp, biết sử dụng các thiết bị vệ sinh, biết tự rửa tay bằng xà phòng...
- Về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh: tổ chức tốt hoạt động của phòng y tế kịp thời sử lý các tình huống y tế gặp phải đối với học sinh.
11.Nhiệm vụ 11: Công tác an ninh trường học; phòng cháy chữa cháy và công tác hè :
- Làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường.Triển khai công tác phòng chống cháy nổ tới từng GV và các lớp như tắt thiết bị điện trước khi ra khỏi phòng; không mang đồ dễ cháy nổ đến trường...; Tất cả các lớp thực hiện tốt nội quy, quy chế của trường đề ra, nhất là đảm bảo an toàn cho HS, GV khi đến trường.
 Bảo quản tài sản trong nhà trường, nhất là trong dịp hè và các ngày nghỉ, ngày lễ tết...
- Cuối năm học đều tổ chức, kiểm kê bàn giao tài sản từ các lớp về kho. 
- Phân công giáo viên trực trong dịp hè
- Tu sửa CSVC chuẩn bị cho năm học mới.
12. Các hoạt động khác
a) Quan tâm nhiều đến việc cung ứng SGK, thiết bị dạy học: Cán bộ thư viện phối hợp chuyên môn tham mưu với chủ tài khoản có kế hoạch bổ sung thiết bị dạy học (phù hợp với thời điểm hiện nay, vì sau 2 năm nữa sẽ thay sách). Tăng cường công tác thư viện trường học theo hướng xây dựng thư viện đạt chuẩn, áp dụng mô hình thư viện xanh, thư viện di động, thư viện lớp học(mỗi lớp xây dựng 01 thư viện tại lớp). Thường xuyên tổ chức việc giới thiệu sách, phát động và duy trì phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên, học sinh. Chú trọng hình thành văn hóa đọc cho học sinh tiểu học. Phát động giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy.
b) Tổ chức tốt Hội khỏe Phù đổng cấp trường, có kế hoạch lựa chọn, luyện tập để học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện tỉnh đạt kết quả cao
c) Tổ chức vinh danh giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường và lựa chọn cá nhân tiêu biểu tham gia Hội thi GVCNG cấp Huyện
d) Triển khai có chất lượng các dự án mới như VVOB; sữa học đường nâng cao tầm vóc Việt; chương trình BH y tế học sinh; …..
e) Quan tâm nhiều đến công tác tài chính: nghiên cứu kỹ công văn 1326, QĐ1517, HD1107…và các văn bản có liên quan thu- chi tài chính năm dương lịch và năm học.
 

Tác giả bài viết: Lê Thị Hồng Điệp

Nguồn tin: TH Diễn Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay119
  • Tháng hiện tại2,022
  • Tổng lượt truy cập500,003
Trò giỏi Xứ Nghệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây